Integritetspolicy

WeCure Limited (”WeCure”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) har åtagit sig att skydda integriteten för våra kunder och användare av vår webbplats. Vi vill ge en säker och säker användarupplevelse. Vi kommer att säkerställa att den information du lämnar till oss, eller som vi samlar in, via olika kanaler (inklusive vår webbplats eller genom skriftlig korrespondens (inklusive e-post) endast används för de syften som anges i denna policy.

Genom denna integritetspolicy strävar vi efter att informera dig om vilka typer av personuppgifter vi samlar in från användare, de syften som vi använder uppgifterna för och de sätt på vilka uppgifterna hanteras. Vi strävar också efter att uppfylla kravet på öppenhet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (”GDPR”) och nationella lagar som implementerar GDPR.

För syftet med denna integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige WeCure och våra kontaktuppgifter anges i avsnittet Kontakt i slutet av denna sekretesspolicy.

1- Sekretesspraxis online

Denna webbplats (wecure.co.uk), (”webbplatsen”) drivs av WeCure Limited, ett företag registrerat i England och Wales, företagsregistreringsnummer 11651283, vars registrerade kontor är beläget på Kemp House, 160 City Road, London, Storbritannien, EC1V 2NX (”företaget”). Vi är angelägna om att hitta en rättvis balans mellan din personliga integritet och att säkerställa att du får fullt värde från de produkter och tjänster (”tjänsterna”) som vi kan tillhandahålla dig.

2- Informationen vi samlar in

Registrering

I vissa delar av vår webbplats (”Webbplatsen”) ber vi dig att registrera dig och därigenom tillhandahålla personlig information. När du gör det ber vi dig att ge oss ditt namn, e-postadress, företag, telefonnummer och annan personlig information i syfte att tillhandahålla tjänsterna till dig.

3- Hur vi använder din personliga information

Informationen du lämnar kommer att hållas konfidentiell. Vi kommer att hålla, använda och avslöja din personliga information för våra legitima affärsändamål inklusive:

för att identifiera dig och autentisera din användning när du besöker webbplatsen;
för att förse dig med nyhetsbrev, specialerbjudanden, information om relevant innehåll eller funktioner på webbplatsen för att hjälpa dig att få ut det mesta av våra tjänster och för relaterade marknadsföringsändamål. Vi kommer endast att göra det om du har lämnat dina kontaktuppgifter till oss för dessa ändamål eller på annat sätt gett ditt samtycke;
för att meddela dig om ändringar av vår tjänst och/eller webbplatsen;
att ge dig råd om nyheter och branschuppdateringar, evenemang, kampanjer och tävlingar;
för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser med våra kunder;
att tillhandahålla ytterligare tjänster till dig genom att dela din personliga information med andra företag och tredje parter. Ytterligare information om detta finns i det separata avsnittet nedan om Dela din personliga information; och
att lämna ut personlig information till tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter, om vi krävs eller har tillåtelse att göra det. Vid varje tillfälle som vi skickar ett nyhetsbrev eller marknadsföringsinformation till dig kommer du att få välja att välja bort.

4- Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter

Enligt GDPR är de huvudsakliga grunderna som vi förlitar oss på för att behandla personlig information om våra användare följande:

(a) Nödvändigt för att ingå, eller utföra, ett kontrakt – för att utföra skyldigheter som vi åtar oss att tillhandahålla en tjänst till dig, eller för att vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett kontrakt med oss, kommer det att vara nödvändigt för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter.

(b) Nödvändigt för ändamålen med legitima intressen – antingen vi eller en tredje part kommer att behöva behandla dina personuppgifter för våra (eller en tredje parts) legitima intressen, förutsatt att vi har fastställt att dessa intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och friheter, inklusive din rätt att få dina personuppgifter skyddade. Våra legitima intressen inkluderar att svara på förfrågningar och förfrågningar från dig eller en tredje part, optimera vår webbplats och kundupplevelse, informera dig om våra produkter och tjänster och se till att vår verksamhet bedrivs på ett lämpligt och effektivt sätt.

(c) Samtycke – under vissa omständigheter kan vi be om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter på ett särskilt sätt.

5- Hur vi delar din personliga information

Under vissa omständigheter kommer vi att dela dina personuppgifter med andra parter. Detaljer om dessa parter anges nedan tillsammans med skälen till att de delas.

Överföring av information utanför EES

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen är vi skyldiga att meddela dig om vi överför eller avser att överföra information som vi har om dig till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Vi överför för närvarande personuppgifter till våra partners utanför EES för att göra nödvändiga rese-/logistikarrangemang och för att boka möten i ditt namn. Våra betrodda partners, oavsett om de är inom EES eller utanför, är inte auktoriserade av oss och kommer inte att dela några personuppgifter med någon annan part såvida det inte krävs enligt inhemsk lag i det land de befinner sig i.

Betrodd tredje part

Vi kommer endast att dela din personliga information med betrodda tredje parter där vi har behållit dem för att tillhandahålla tjänster som du har begärt eller för våra legitima affärsändamål, såsom IT, professionella supporttjänster, resepartners (överföring, boende, fordonsuthyrning) och kliniker, läkare, sjukhus och andra tjänsteleverantörer.

Tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter

Om vi ​​får en begäran från ett tillsynsorgan eller en brottsbekämpande myndighet, och om det är tillåtet enligt GDPR och andra lagar, kan vi avslöja viss personlig information till sådana organ eller myndigheter.

Nya företagare

Om vi ​​eller vår verksamhet går samman med eller förvärvas av ett annat företag eller företag kommer vi att dela dina personuppgifter med de nya ägarna av verksamheten eller företaget och deras rådgivare. Om detta händer kommer vi att meddela dig om en sådan händelse.

6- Hur länge vi kommer att behålla din information

Vi kommer att behålla din personliga information under den tid som krävs för att tillhandahålla de tjänster vi utför åt dig eller som anges i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

I synnerhet kommer vi att lagra vissa kategorier av din personliga information under följande tidsperioder:

Kategori av personuppgifterLagringsperiod
Prospektdata6 år
Kunddata2 år efter det att kommersiella relationen upphört

7- Användning av cookies och spårningsteknik

Vi använder cookies (definierade nedan) för att samla in användarinformation från webbplatsen. Cookies är meddelanden som ges till en webbläsare av en webbserver. Meddelandet lagras sedan av webbläsaren i en textfil som heter cookie.txt. Varje gång webbläsaren begär en sida från servern skickas detta meddelande tillbaka. En cookie har som huvudmål att identifiera användare och anpassa deras besök genom att anpassa webbsidor för dem, till exempel genom att välkomna dem med namn nästa gång de besöker samma webbplats.

Vi använder cookies och spårning för att förstå hur användare använder och beter sig på webbplatsen. Om du har lämnat personlig information till oss för att komma åt prenumerantwebbplatsen eller via ett webbformulär kan din användning spåras till dig personligen. Vi använder uppgifterna vi samlar in för att övervaka webbplatsens effektivitet och prestanda och för att förbättra de tjänster vi tillhandahåller och för att tillhandahålla relevant innehåll.

Vi spårar bara användarnas beteende på vår webbplats och vi har inte tillgång till ditt beteende på andra webbplatser annat än i relation till hur du hänvisades till webbplatsen (t.ex. genom en annan webbplats eller en sökterm). Mer information om vår användning av cookies finns i vår cookiepolicy

8- Säkerhet

Vi respekterar din information och har vidtagit åtgärder för att säkerställa säkerheten för den information vi samlar in och lagrar om dig. Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter från obehörigt avslöjande och/eller åtkomst, inklusive genom användning av nätverks- och databassäkerhetsåtgärder (även om dessa inte alltid kan garantera säkerheten för data som samlas in och lagras).

9- Dina rättigheter till den information vi har om dig

Du har vissa rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi har om dig. Detaljer om dessa rättigheter och hur man utövar dem anges nedan. Vi kommer att kräva bevis på din identitet innan vi kan agera på din begäran.

 

Samtycke
I den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst be oss om en kopia av den personliga information om dig som vi har. Om vi ​​har goda skäl, och om GDPR tillåter, kan vi avslå din begäran om en kopia av din personliga information, eller vissa delar av begäran. Om vi ​​avslår din begäran eller någon del av den kommer vi att ge dig våra skäl för att göra det.

Rätt till rättelse eller komplettering

Om de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta, inaktuella eller ofullständiga, har du rätt att få uppgifterna rättade, uppdaterade eller kompletterade. Du kan meddela oss genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att personuppgifter vi har om dig raderas t.ex. om informationen inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka den samlades in eller behandlades eller vår behandling av informationen är baserad på ditt samtycke och det inte finns några andra juridiska skäl för att vi kan komma att behandla informationen.

Samtycke
I den mån vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst vara oss om en kopia av den personliga informationen om dig som vi har. Om vi ​​har goda skäl, och om GDPR tillåts, kan vi avslå din begäran om en kopia av din personliga information, eller vissa delar av begäran. Om vi ​​avslår din begäran eller någon del av den kommer vi att ge dig våra skäl för att göra det.

Rätt till rättelse eller komplettering

Om de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta, inaktuella eller ofullständiga, har du rätt att få uppgifterna rättade, uppdaterade eller kompletterade. Du kan meddela oss genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna nedan.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att personuppgifter vi har om dig raderas t.ex. om informationen inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka de samlades eller behandlades eller vår behandling av informationen är baserad på ditt samtycke och det finns några andra juridiska skäl för att vi kan komma att behandla informationen.

10- Klagomål

Om du är missnöjd med vår användning av din personliga information kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnittet Kontakt nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till UK Information Commissioner’s Office (ICO) genom att använda någon av nedanstående kontaktmetoder:

Telephone:             0303 123 1111
Website:                 https://ico.org.uk/concerns/
Post:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Om du bor eller arbetar utanför Storbritannien eller om du har ett klagomål angående vår verksamhet utanför Storbritannien, kanske du föredrar att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i ditt eget land.

11- Ändringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan ändras av WeCure när som helst. Om vi ändrar vår integritetspolicy i framtiden kommer vi att informera dig om väsentliga ändringar eller uppdateringar av vår integritetspolicy via e-post.